Граматика та уроки англійської мови для 5 класу

Артиклі в англійській мові
Займенники в англійській мові
Сполучники
Відмінки іменника в англійській мові: загальний та присвійний
Дієслово have got
Прислівники часу та частотності
Прислівники порядку та послідовності
Прислівники місця
Наказовий спосіб дієслова
5 типів запитань
Прикметники в англійській мові (Adjectives)
Зворот there is&there are
Present Simple – теперішній простий (неозначений) час
Past Simple – минулий простий (неозначений) час
Future Simple – майбутній простий (неозначений) час
Present Perfect – теперішній доконаний час
Present Continuous – теперішній довготривалий час
Past Continuous – минулий тривалий час

Граматика з англійської мови для 5 класу в картинках і таблицях

Теми уроків з англійської мови для 5 класу

Словник англійської мови 5 класу

Словник за 5 клас. Слова, що необхідно знати по завершенню 5 класу.

Зовнішність та характер людини (Appearance and Character)
Країни та національності (Countries&Nationalities)
Овочі (Vegetables)
Фрукти та горіхи (Fruits&Nuts)
Комп’ютер (Computer)
Одяг (Clothes)
Прикметники-антоніми (Opposite Adjectives)
Здоров’я та догляд за тілом (Health&Body care)

You may also like...