Назви установ

1) найвищі державні установи:

Supreme Court of USA;

National Bank of USA;

2) найвищі міжнародні організацій:

WPC (World Peace Council) – Всесвітня рада миру (ВРМ);

WCC (World Council of Churches) – ВРЦ (Всесвітня рада церков);

IOС (International Olympic Committee) – Міжнародний олімпійський комітет (МОК);

IMA (International Monetary Fund) – Міжнародний валютний фонд (МВФ);

IDA (International Development Association) – Міжнародна асоціація розвитку (MAP);

ICC (International Chamber of Commerce) – Міжнародна торгова палата (МТП);

3) установи, у назвах яких першому слову – видовому найменню підпорядковані інші видові

найменування:

Presidential Administration of  Ukraine,

Asambleja of the Council of  Europe;

4) державні, громадські, профспілкові, релігійні та інші установи, органи і організації України (крім

найвищих) і зарубіжних держав:

The Australian trade union congress (Австралійський конгрес тред-юніонів);

Association of reserve officers of Ukraine (Асоціація офіцерів запасу України),

the higher arbitration court of Ukraine (Вищий арбітражний суд України),

the main state tax inspection of Ukraine (Головна державна податкова інспекція України),

the Navies of Ukraine (Військово-морські сили України).

5) державні установи, військових і громадських організацій:

White House;

The Pentagon;

The Capitol;

6) міністерства і відомства та їхні структурні підрозділи, урядові та парламентські комісії тощо:

Тhe Securities and Exchange Commission (Комісія по цінним паперам і біржам);

The Department of Homeland Security (Міністерство внутрішньої безпеки);

The Department of Agriculture (Міністерство сільського господарства);

7) установи місцевого значення:

Krylov Shipbuilding Research Institute (Суднобудівний науково-дослідницький інститут ім. Крилова);

ALASCOM – Alaska Communications corporation (ALASCOM – Корпорація зв’язку регіону Аляски);

The Kiev military district (Київський військовий округ);

8) міжнародні громадські профспілки та інші організації (крім найвищих):

The world weather service (Всесвітня служба погоди ),

Children’s fund of the United Nations (Дитячий фонд ООН);

WFY – World Federation of Youth (Всесвітня федерація молоді – ВФМ);

WFIS – World Federation of Independent Scouts (Всесвітня федерація незалежних скаутів);

World Association of Guides and Girl Scouts (Всесвітня організація дівчат скаутів);

WIPO – World Intellectual Property Organisation (Всесвітня організація з інтелектуальної власності – ВОІВ);

WMO – World Meteorological Organization (Всесвітня метеорологічна організація – ВМО);

9) політичні організації:

Democratic Union ‘’Ukraine”,

The Labour party of the Great Britain (Лейбористська партія Великобританії);

the inter-regional block of reforms (Міжрегіональний блок реформ),

Federation of liberal and democratic parties of European communities (Федерація ліберальних і демократичних

партій Європейського співтовариства);

The Liberal Democratic Party of Japan (LDPJ) (Ліберально-демократична партія Японії – ЛДПЯ);

10) виробничі об’єднання, підприємства, фірми, культурно-освітні, наукові, навчальні установи,

заклади культури, спорту, торгівлі, побуту тощо (повне офіційне найменування):

The House of children’s creativity (Будинок дитячої творчости);

NLGI – National Lubricating Grease Institute (АНІПЗМ – Американський національний інститут пластичних

змащувальних матеріалів);

IP – Institute of Petroleum (БІН – Британський інститут нафти);

Institute of Biochemistry (Інститут біохімії);

11) родові назви типу банк, видавництво, відділення, комплекс, компанія, рада, сектор,

товариство, управління, президія, приймальня, фірма в неофіційному вживанні:

The agrothought complex (агропромисловий комплекс);

publishing house «Osvita» (видавництво “Освіта”);

Department of culture (відділ культури);

Department of the humanities (відділ гуманітарних наук);

12) традиційні неофіційні назви вітчизняних і закордонних державних (представницьких та

адміністративних) органів:

The Bundesrat,

Department,

the Congress,

Municipality,

Parliament,

the Senate.

Що стосується найбільш відомих організацій, то українські відповідники для їх назв вже закріплені офіційно, і

перекладачу слід їх використовувати, наприклад:

the Liberal Democratic Party of Japan –

Ліберально-демократична партія Японії;

the World Health Organisation –

Всесвітня організація здравоохорони;

the Securitiesand Exchange Commission –

Комісія по цінним паперам и біржам.

Українські підприємства, організації та установи, як правило, включають антропонім або в обороті зі словом

імені, або у формі прикметника, наприклад: Завод імені Хрунічева. І в тому, і в іншому випадку слід передавати

такі найменування по-англійськи, використовуючи транскрипцію антропоніма в початковій формі на початку

відповідника, як атрибутивний іменник:

the Khrunichev Plant,

the S. Obraztsov State Puppet Theatre.

Назви навчальних закладів, що містять назви штатів (СЩА, Австралія), провінцій (Канада), графств (Великобританія, земель (ФРН), міст тощо перекладаються переважно наступними способами:

– до назви додається слово «штат», «провінція», «місто» тощо:

University of  Toledo – університет міста Толедо,

University of  Texas – університет штату Техас;

– топонім-іменник перетворюється у відповідний прикметник:

University of California – Каліфорнійський університет,

University of Birmingham – Бермінгемський університет,

University of Sidney – Сіднейський університет.

Деякі назви можуть містити поряд з позначенням штату позначення міста:

University of Massachusetts Amherst – університет штату Массачусеттс у м.Амгерст.

Якщо назва навчального закладу містить антропонім, то вона перекладається одним з двох

основних способів:

1) у назву вводиться слово «імені»:

William Jewell College –

коледж ім.Вільяма Джуелла,

John Gopkins University –

університет ім..Джона Гопкінса;

2) формою родового відмінку або називного відмінку (у лапках) відповідного антропоніма:

John Brown University – університет Джона Брауна

(університет «Джон Браун»)

Назви установ та організацій англійською мовою

ЮЕ (International Organization of Employers) Міжнародна організація працедавців (МОП)
IUS (International Union of Students) Міжнародний союз студентів (МСС)
ЮС (International Olympic Committee) Міжнародний олімпійський комітет (МОК)
ILO (International Labour Organization) Міжнародна організація праці (МОП)
ITU (International Telecommunication) Міжнародний союз телекомунікації (МСТ)
ICC (International Chamber of Commerce) Міжнародна торгова палата (МТП)
WFY (World Federation of Youth) Всесвітня федерація молоді (ВФМ)
WIPO (World Intellectual Property Organization) Всесвітня організація з інтелектуальної власності (ВОІВ)
WMO (World Meteorological Organization) Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRR) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
Organization of American States (OAS) Організація американських держав (ОАД)
Organization of African Unity (OAU) Організація африканської єдності (ОАЄ)
Inter-American Development Bank (IDB) Міжамериканський банк розвитку (МБР)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Організація з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
ЕАЕС (European Atomic Energy Community) Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом)
ІСАААА (Intercollegiate Association of Amateur Athletes of America) Всеамериканська студентська асоціація спортсменів-аматорів (ВСАСА)
Krylov Shipbuilding Research Institute Суднобудівний науково-дослідницький інститут ім. Крилова
State Hydrographic Enterprise (SHE) Державне гідрографічне підприємство (ДГП)
RussianMaritimeRegisterofShipping Російський морський регістр судноплавництва
VR (Verkhovna Rada); ВР (Верховна Рада)
AFL-CIO (American Federation of Labour – Congress of Industrial Organizations) АФП-КВП (Американська Федерація Праці-Конгрес Виробничих Профспілок)
LLC (Limited liability corporation) ТОВ (Товариство з Обмеженою Відповідальністю)
Word Organization of the Scout Movement (WOSM) Всесвітня Організація Скаутського Руху (ВОСР)
WFTU (World Federation of Trade Unions) ВФП (Всесвітня Організація Профспілок)
Organization of the Petroleum Exporting Countries (ОРЕС) Організація Країн  Експортерів Нафти (ОПЕК)
UNR (Ukrainian National Republic) УНР (Українська Народна Республіка)
Ukrainian Light Athletics Association (ULAA) Асоціація легкоатлетів України (АЛУ)
IMF (International Monetary Fund) МВФ (Міжнародний Валютний Фонд)
EEC (European Economic Council) ЄЕС (Економічна Рада Європи)
UNESKO (англ.) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ЮНЕСКО
NATO, (англ.) North Atlantic Treaty Organization НАТО
StandardVacuumOilCompany Стандард вакуум ойл компані
StandardOilDevelopmentCompany Стандард ойл девелопмент компані
HurstConsolidatedPublications Харст консолідейтед паблікейшенз
KemsleyNewspapersLimited Кемзлі концерн по виготовленню газет» (або «Кемзлі Ньюспейперз лімітед»)
TheLiberalDemocraticPartyofJapan (LDPJ) Ліберально-демократична партія Японії (ЛДПЯ)
ТheWorldHealthOrganisation (WHO) Всесвітня організація здравоохорони (ВОЗ)
ТheSecuritiesandExchangeCommission Комісія по цінним паперам і біржам
Greenpeace Грінпіс
Yabloko Яблуко
CarnegieFoundation Фонд Карнегі
McDonaldObservatory Обсерваторія Макдональда
ISO (з англ.) International Organization for Standardization Міжнародна організація з питань стандартизації
FBI (Federal Bureau of Investigation) ФБР (Федеральне Бюро Розслідувань)
NAM (National Association of Manufacturers) НАП (Національна асоціація підприємців)
The Department of Homeland Security Міністерство внутрішньої безпеки
The Department of Agriculture Міністерство сільського господарства
The Agency for International Development Агентство міжнародного розвитку
The Global Fund to fight AIDS Фонд боротьби за СНІДом
International Relations Committee Комітет з питань міжнародних відносин
CARE (Cooperative for American Relief to Everywhere) ОАБТ (Об’єднане Американське Благодійне Товариство)
WSB (World Scout Bureau) ВСБ (Всесвітнє Скаутське Бюро)
CNDIMF (Central Scientific and Research Institute of Merchant Marine) ЦНДІМФ (Центральний науково-дослідницький інститут морського флоту)
ArcticandAntarcticResearchInstitute (AARI) Арктичний і Антарктичний науково-дослідницький інститут (ААНДІ)
StateMaritimeRescueServiceofRussia (SMRSR) Російська державна морська рятувальна служба (РДМРС)
NorthernSeaRouteAdministration (NSRA) Адміністрація Північного Морського Шляху (АПМШ)
Soyuzmorniiproekt Союзморнііпроект
Krylov Shipbuilding Research Institute Суднобудівний науково-дослідницький інститут ім. Крилова
State Hydrographic Enterprise (SHE) Державне гідрографічне підприємство (ДГП)
KvaernerMasa-Yards Квернер Маса Ярде
Fortum компанія «Фортум»
OilandGasShipping Ойл энд Газ Шиппинг
Royal Wagenborg РоуялВагенборг
Arctic Shipping Service АрктикШиппингСервис
RussianMaritimeRegisterofShipping (RMRS) Російський морський регістр судноплавництва (РМРС)
Meriturva Мерітурва
IOJ (International Organization of Journalists) Міжнародна організація журналістів (МОЖ)
ІСАО (International civil Aviation Organization) Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) – загальновживана абревіатура залишається з англійської мови
ІМО (International marine Organization) Міжнародна морська організація (ММО)
ISF (International Shipping Federation) Міжнародна федерація судновласників (МФС)
ІОЕ (International Organization of Employers) Міжнародна організація працедавців (МОП)
IUS (International Union of Students) Міжнародний союз студентів (МСС)
IOС (International Olympic Committee) Міжнародний олімпійський комітет (МОК)
ILO (International Labour Organization) Міжнародна організація праці (МОП)
ITU (International Telecommunication) Міжнародний союз телекомунікації (МСТ)
IAEA (International Atomic Energy Agency) Міжнародне агентство атомної енергії (МАРАТЕ)
IMA (International Monetary Fund) Міжнародний валютний фонд (МВФ)
IDA (International Development Association) Міжнародна асоціація розвитку (MAP)
ICC (International Chamber of Commerce) Міжнародна торгова палата (МТП)
FIDE (Federation Internationale des Echecs) Міжнародна федерація шахів
(ФІДЕ – абревіатура з франц. мови)
WFEA (World Federation of  Educational Associations) Всесвітня федерація просвітницьких асоціацій (ВФПА)
WFTU (World Federation of  Trade Unions) Всесвітня федерація профспілок (ВФП)
WFY (World Federation of  Youth) Всесвітня федерація молоді (ВФМ)
WIPO (World Intellectual Property Organization) Всесвітня організація з інтелектуальної власності (ВОІВ)
WMO (World Meteorological Organization) Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)
WHO (World Health Organisation) Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
WOMAN (World Organization of Mothers of All Nations) Всесвітня організація матерів (усіх країн) – абревіатура англійською
WPC (World Peace Council) Всесвітня рада миру (ВРМ)
WCC (World Council of Churches) ВРЦ (Всесвітня рада церков)
Interparliamentary Union (IPU) Міжпарламентський союз (МПС)
United Nations Association (UNA) Асоціація сприяння ООН
Bank for International Settlements (BIS) Банк міжнародних розрахунків (БМР)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRR) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
Organization of American States (OAS) Організація американських держав (ОАД)
Association of South-East Asia Nations (ASEAN) Організація країн Південно-східної Азії (АСЕАН) – абревіатура англ.
Organization of African Unity (OAU) Організація африканської єдності (ОАЄ)
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)– абревіатура англ.
Inter-American Development Bank (IDB) Міжамериканський банк розвитку (МБР)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Організація з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
World Federation of Independent Scouts (WFIS) Всесвітня федерація незалежних скаутів (ВФНС)
World Association of Guides and Girl Scouts (WAGGGS) Всесвітня організація дівчат скаутів (ВОДС)
FAO (Food and Agricultural Organization) Організація ООН з питань продовольства і сільського господарства (ФАО) – абревіатура англ.
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО)
UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) Фонд ООН міжнародної допомоги дітям (ЮНІСЕФ)
ECOSOC (Economic and Social Council of the United Nations) Економічна і соціальна Рада ООН (ЄКОСОС)
ЕСЕ (Economic Commission for Europe) ЕСЕ (Економічна комісія ООН для Європи)
UNOG (United Nations Office at Geneva) Відділення ООН у Женеві (UNOG)
WTO (Would Trade Organization) Всесвітня організація торгівлі (ВОТ)
World Peace Council Всесвітня рада миру
PFA (Pension Funds Association) АПФ (Асоціація пенсійних фондів)
DTA (Defense Transportation Administration) Управління військових перевезень (УВП)
DSA (Defence Supply Agency) Управління військового постачання (УВП)
World Tourism Organization (WTO) Всесвітня туристична організація (ВТО)
World Trade Organization (WTO) Всесвітня Торгова Організація ВТО
European Center for Peace and Development (ECPD) Європейський центр за мир і розвиток (ЄЦМР)
The United Nations University for Peace Спілки Університету ООН за мир
Japan Foundation Фонд міжнародного обміну
International Friendship Exchange Council Асоціація міжнародної дружби
Institute of Biochemistry Інститут біохімії
Car Development Centre Центр проектування автомобілів
LG Компанія Ел-Джі
CHC Ltd. Сі-Ейч-Сі Лімітед
Central Intelligence Agency (CIA) Центральне розвідувальне управління (ЦРУ)
The Department of Agriculture Міністерство сільського господарства
The Agency for International Development Агентство міжнародного розвитку
The Global Fund to fight AIDS Фонд боротьби за СНІДом
International Relations Committee Комітет з питань міжнародних відносин
CARE (Cooperative for American Relief to Everywhere) ОАБТ (Об’єднане Американське Благодійне Товариство)
NAM (National Association of Manufacturers) НАП (Національна асоціація підприємців)
ICAO (International Civil Aviation Organisation) ИКАО (Міжнародна організація цивільної авіації)
ANC (Air Navigation Commission) АНК (Аеронавігаційний комітет)
SCAA (State Civil Aviation Authority) ДСЦА (Державна служба цивільної авіації)
EANPG (European Air Navigation Planning Group) EANPG (європейська група аеронавігаційного планування)
RACGAT (Russian-American Coordinating Group for Air Traffic /Control/) RACGAT (Російсько-американська координаційна група по УВД)
AACB (Aerospace Activity Coordinating Board) КРАКД (Координаційна рада по авіаційно-космічній діяльності)
ВAACC (British administrative area control centre) ЦУТРБ (Центр управління тилового району (дивізії, бригади) Британії
AACC (Аantiaircraft command center) ЦУК (Центр управління командування)
AAC (Аalternative control center) ЗЦУ (Запасний центр управління)
AAX (Аautomated attendant exchange) ТСАОВ (Телефонна станція з автоматизованою обробкою викликів)
ACC (Area control centre) ЗЦУ (Зональний центр управління);
ACRS (Australian Centre for Remote Sensing) АЦДЗ (Австралійський центр по дистанційному зондуванню)
ESS (Aerospace and Electronic System Society) ТСАЕС (Товариство спеціалістів по аерокосмічним та електронним системам)
AEU (Asia Electronics Union) АСР (Азіатський союз по радіоелектроніці)
AFBC (African Broadcasting Area and Neighboring Countries) СРАРСК (Союз радіомовлення африканського регіону та сусідніх країн)
AIIM (Association for Information and Image Management) АСОІЗ (Асоціація спеціалістів по обробці інформації та зображень)
ALASCOM (Alaska Communications corporation) ALASCOM (Корпорація зв’язку регіону Аляски)
AMIGOSAT (AMIGO Satellite Organization) Організація супутникового зв’язку латиноамериканських країн «АМИГОСАТ»
AMPAD (Amateur Radio Research and Development Corporation) РНДК (Радіолюбительська науково-дослідницька корпорація)
AMSAT (American Satellite Company) АМСАТ (Американська компанія супутникового зв’язку)
AMSC (American Mobile Satellite Consortium) АКРСЗ (Американський консорціум по рухомо-супутниковому зв’язку)
ARA (American Radio Association) ААР (Американська асоціація радіозв’язку)
АRA (Amateur Radio Association) РЛА (Радіолюбительська асоціація)
ARABSAT (Arab Satellite Communication Organization) АОСЗ (Арабська організація супутникового зв’язку)
ARC (Amateur Radio Club) КР (Клуб радіолюбителів)
ARRS (Association of Radio Reading Services) АСРР (Асоціація служб реєстрації радіоконтактів)
ARRSTC (Asian Regional Remote Sensing Center) АРЦДЗ (Азіатський регіональний центр по дистанційному зондуванню)
ARS (Amateur Radio Society) ТР (Товариство радіолюбителів)
ASC (American Satellite Company) АКСЗ (Американська компанія супутникового зв’язку)
AUSSAT (Australia Satellite Organization) АОСЗ (Австралійська організація супутникового зв’язку)
International Electrotechnical Commission (IEC) Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК)
CEN (European Committee for Standardization) ЄКС (Європейський комітет по стандартизації)
ANSI (American National Standard Institute) АІС (Американський інститут стандартів)
COSMIC (Computer Software Management and Information Center) ІКЦПЗ (Інформаційно-координуючий центр по програмному забезпеченню)
CSDS (Packet Switched Data Service) ІСПК (інформаційна служба з пакетною комутацією)
DoD (Department of Defense Міністерство оборони США (МОб)
DOE (U.S.) (Departaient of Energy) Міністерство енергетики (Міненерго) США
EDNA (European Data Network Agency) ЄАІС (Європейське агентство по інформаційним сіткам)
ESA (European Space Agency) ЄКА (Європейське космічне агентство)
ETSI (European Telecommunication Standards Institute) ЄІСОК (Європейський інститут стандартів в області телекомунікації)
EUTELSAT (European Telecommunication Satellite Organization) ЄОТС (Європейська організація no телекомунікаційним супутникам)
FARNET (Federation of Academic Research Networks) ФАДС (Федерація академічних дослідницьких сіток)
FIB (Forwarding Information Base) ІБП (Інформаційна база переадресації)
FTSC     (Fіdonet Technical Standards Commiltee) FIDONET (Технічний комітет стандартів)
IANA (Internet Assigned Number Authority) ККІ (Комісія по константам Internet)
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) ІІЕЕ (Інститут інженерів-електриків та електронників)
INTELSAT International Telecommunication Satellite Organization INTELSAT (Міжнародна асоціація по телекомунікаційним супутникам)
ISF (International Scientific Foundation) МНФ (Міжнародний науковий фонд), (фонд Сороса)
ITU (International Telecommunication Union) МТС (Міжнародний телекомунікаційний союз)
NIC (Network Information Center) СІЦ (Сітьовий інформаційний центр)
NIST (National Institute For Standards and Technology) НІСТ (Національний інститут стандартів і технології)
SWIFT   (Society for Worldwide Financial Telecommunication) ВТФК (Всесвітнє товариство фінансових комунікацій)
ААМА (American Automobile Manufacturers Association) Американська асоціація виготовлення автомобілів (ААВА)
ACS (American Chemical Society) АХТ (Американське хімічне товариство)
ANSI     (American National Standards Institute) АНІС (Американський національний інститут по стандартизації)
APE (Association of Petroleum Engineers) (USA) АОІН (Американська асоціація інженерів-нафтовиків)
API (American Petroleum Institute) АІН (Американський інститут нафти)
ASME   (American Society of Mechanical Engineers) АСІМ (Американське товариство інженерів-механіків)
ASTM   (American Society for Testing Materials) АТВМ (Американське товариство по випробуванню та матеріалам)
АТС (Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers (Europe) ЄТКВПН (Європейський технічний комітет виробників присадок до нафтопродуктів)
BLF (British Lubricants Federation) БФЗМ (Британська федерація по змащувальним матеріалам)
BSI (British Standards Institution) БІС (Британський інститут стандартів)
CEFIC   (European Chemical Industry Council) ЄРХП (Європейська рада хімічної промисловості)
CMA (Chemical Manufacturers Association) АВХП (Асоціація виробників хімічної продукції)
CRC (Coordinating Research Council) (USA) АРКД (Американська рада по координації досліджень)
CLR (Cooperative Lubrication Research) ОДН (Об’єднання по дослідництву нафтопродуктів)
ELTC     (Engine Lubricants Technical Committee) (of CEC) ТКЗМ (Технічний комітет СЕС по змащувальним матеріалам)
EMA (Engine Manufacturers Association) АВД (Асоціація виробників двигунів)
EPA (Environmental Protection Agency) (U.S.) АООС (Агенція по охороні оточуючого середовища)
ICemE   (Institute of Chemical Engineers) (UK) БІІХ (Британський інститут інженерів-хіміків)
IGL (Investigation Group Lubricants) (of CEC) ДГЗМ (Дослідницька група СЕС по змащувальним матеріалам)
ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) МКСДВЗМ (Міжнародний комітет по стандартизації та допуску до використання змащувальних матеріалів)
IP (Institute of Petroleum) (UK) БІН (Британський інститут нафти)
ISO (International Organisation for Standardisation) ISO (Міжнародна організація по стандартизації)
JAMA    (Japan Automobile Manufacturers Inc.) ЯАВА (Японська асоціація виробників автомобілів)
JARI (Japan Automobile Research Institute) ЯДАІ (Японський дослідницький автомобільний інститут)
JASO (Japan Automobile Standards Organization) ЯОСОА (Японська організація по стандартизації в області автомобілебудування)
JAST (Japan Society of Tribologists) ЯТТ (Японське товариство трибологістів)
JIS (Japanese Industrial Standards) ЯПС (Японські промислові стандарти)
NIAI (National Standards Authority of Ireland) ІОС (Ірландська організація по стандартизації)
NLGI (National Lubricating Grease Institute) (USA) АНІПЗМ (Американський національний інститут пластичних змащувальних матеріалів)
NPRA (National Petroleum Refiners Association) НАН (Національна асоціація нафтопереробників)
PAJ (Petroleum Association of Japan) НАЯ (Нафтова асоціація Японії)
SAE (Society for Automobile Engineers) ТІА (Товариство інженерів-автомобі-істів)
SPE (Society for Petroleum Engineers) ТІН (Товариство інженерів-нафтовиків)
SME (Society for Manufacture Engineers) ТПІ (Товариство промислових інженерів)
STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers) СІОТТЗ (Товариство інженерів з області трибології та техніки змащування)
TII (Technological Institute of Iceland) ІТІ (Ісландський технологічний інститут)
UEIL (European Union of Independent Lubricant Manufacturers) ЄСНВЗМ (Європейський сою

Read more: http://ksenstar.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=746:2012-11-01-20-41-50&catid=128:transcr&Itemid=152#ixzz3Wv1RFdH6

You may also like...