Граматика та уроки англійської мови для 6 класу

Відмінювання іменників
Обчислювані та необчислювані іменники
Роди іменника
Обчислювані та необчислювані іменники
Дієслово to be
Займенники в англійській мові
Множина та однина іменників
Іменник (Noun)
Артиклі (Articles)
Поширені прикметники-антоніми
Прийменники часу at, in, on
Прийменники місця at, in, on
Список часто вживаних англійських прийменників
Фрази з дієсловом to look
Ступені порівняння англійських прикметників
Конструкції as…as / as much … as /as many .. as
Прислівник в англійській мові
Ступені порівняння прислівників
Безособові речення в англійській мові (Impersonal Sentences)
Модальні дієслова
Дієслово have to
Конструкція to be going to
Present Perfect – теперішній доконаний час час
Past Simple – минулий простий (неозначений) час
Present Simple – теперішній простий (неозначений) час
Present Continuous – теперішній довготривалий час
Past Continuous – простий довготривалий час
Future Simple in the Past – майбутній час з точки зору минулого
Пряма та непряма мова (Direct and Indirect Speech)

Граматика з англійської мови для 6 класу в картинках і таблицях

Теми уроків з англійської мови для 6 класу

Словник англійської мови 6 класу

Словник за 6 клас. Слова, що необхідно знати по завершенню 6 класу.

Риси характеру людини (Character)
Транспорт (Transport)
Взуття та аксесуари (Shoes&Accessories)
Одяг (Clothes)
Магазини (Shop&stores)
Національності (Nationalities)
Супермаркет (Supermarket)
Родовід (My family tree)

You may also like...