Learn English Easy Blog

Критерії оцінювання

Затверджені Наказом МОН № 371 від 05.05.2008 року Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів...

Speaking

Тема “Спорт у моєму житті”  (7 клас) https://drive.google.com/file/d/0B5YcfE7m8TX7Zm9GRlZ4U0p3eGc/view?usp=sharing Тема “Візит лікаря”  (7 клас) https://drive.google.com/file/d/0B5YcfE7m8TX7OUZabE9VdGxyekE/view?usp=sharing  Тема “Велика Британія” (9 клас) https://drive.google.com/file/d/0B5YcfE7m8TX7ZHM2aDlIdEFGN3c/view?usp=sharing Тема “Захист навколишнього середовища” (9 клас)  https://drive.google.com/open?id=0B5YcfE7m8TX7MDF6SmNPLXlybGM Тема “Освіта в Україні”  (8 клас) https://drive.google.com/file/d/0B5YcfE7m8TX7OXQ2UGxyNG8yQXM/view?usp=sharing Тема...

Games at the lesson

Гра “Речі в кімнаті” http://LearningApps.org/1020856 Гра “Неправильні дієслова” http://LearningApps.org/973241 Гра “Визначні місця Києва” http://LearningApps.org/1192905  Гра “Активний чи пасивний стан” http://LearningApps.org/973327  Гра “Відомі місця Великої Британії” http://LearningApps.org/1177494  Гра “Закінчи розділове запитання” http://LearningApps.org/1020835  Гра “Визначні місця Лондона”...