The danger of environmental pollution

 1. People have always polluted their surroundings.
 2. But until now pollution was not such a serious problem.
 3. In past most people lived in uncrowded rural areas and didn’t have pollution-causing machines.
 4. But with the development of crowded industrial cities the problem of pollution has become more important.
 5. Using automobiles and other machines made pollution steadily worse.
 6. Since the 1950’s people have become alarmed with the danger of environmental pollution.
 7. Air, water, and soil are necessary for existence of all living things.
 8. But polluted air can cause illness, and even death.
 9. Polluted water kills fish and other marine life.
 10. On polluted soil, food products can’t be grown.
 11. In addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet.
 12. Pollution is a very complicated and a serious problem.
 13. Automobiles are polluting the air but they provide fast transportation for the people.
 14. Plants and factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and produce necessary goods.
 15. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they pollute soil.
 16. Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution immediately.
 17. Most people don’t agree to do that.
 18. But pollution can be reduced gradually.
 19. Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories.
 20. Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution.
 21. Individuals and groups of people can work together to persuade enterprises to stop polluting environment.
 1. Люди завжди забруднювали довкілля.
 2. Але до останнього часу забруднення не було такою серйозною проблемою.
 3. У минулому більшість людей проживали в малонаселених сільських районах, і у них не було машин
  , що забруднюють природу.
 4. Але з розвитком перенаселених індустріальних міст проблема забруднення стала набагато серйозніша.
 5. Використання автомобілів і інших машин і механізмів призвело до того, що довкілля стало постійно і інтенсивно забруднюватися.
 6. З 50-х років минулого століття люди почали відчувати тривогу у зв’язку з небезпекою забруднення довкілля.
 7. Повітря, вода і ґрунт необхідні для існування всіх живих істот.
 8. Але забруднене повітря може стати причиною хвороби і навіть смерті.
 9. Забруднена вода призводить до загибелі риб і інших істот, що мешкають в морі.
 10. На забрудненому ґрунті не можна вирощувати харчові продукти. Крім того, забруднення довкілля псує
 11. природну красу нашої планети.
 12. Забруднення — це дуже складна і серйозна проблема.
 13. Автомобілі забруднюють повітря, але вони служать для швидкого переміщення людей.
 14. Заводи і фабрики забруднюють повітря і воду, але вони забезпечують робочі місця для людей і дозволяють виробляти необхідні товари.
 15. Добрива і пестициди необхідні для вирощування сільськогосподарських культур, але вони забруднюють ґрунт.
 16. Тому людям довелося б припинити використовувати багато корисних речей, якби вони захотіли негайно припинити забруднення довкілля.
 17. Проте більшість людей не погодяться на це.
 18. Але забруднення можна зменшити поступово.
 19. Вчені та інженери можуть знайти способи зменшити забруднення від автомобілів, заводів і фабрик.
 20. Уряд може видати закони, які б змусили підприємства прийняти заходи по зменшенню забруднення.
 21. Окремі люди і групи людей можуть співробітничати в справі охорони довкілля.

 

You may also like...