The sights of London

Підтема: Визначні місця Лондона.

Мета:

 • Освітня мета: учити учнів працювати самостійно над завданнями, розширити їх знання про визначні міста Європи, їх традиції та побут.
 • Розвивальна мета: стимулювати комунікативну мотивацію, розвивати довготривалу та оперативну пам’ять, логічне мислення, здатність до здогадки; формувати здібності самостійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу; розвивати монологічне та діалогічне мовлення учнів.
 • Практична мета: ознайомити учнів із новим лексичним матеріалом й назвами визначних місць Лондона ( to change, to pass, to make one’s way to, the National Gallery, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Buckingham Palace ) і навчити використовувати його на рівні фрази; учити учнів взаємодіяти в заданій ситуації; організувати тренування учнів у застосуванні навчального матеріалу на рівні фраз, діалогів й монологів; перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою.
 • Виховна мета: сприяти соціалізації дітей, стимулювати і підтримувати інтерес до вивчення англійської мови, виховувати почуття поваги до пам’яток культури й потребу в пізнанні світової культури; формувати естетичні смаки дітей.

Обладнання:

 • Підручник: О Карп’юк. Англійська мова 4. – К.: «Навчальна книга», 2004.
 • Фото із зображенням пір року.
 • Два комплекти карток для командних ігор.
 • Набір карток для роботи в парах.
 • Пазли та друковані назви визначних місць Лондона для роботи зі схемою.
 • Костюми запрошених героїв: Зими, Королеви, вчительки Мері Поппінс, Поліцейського.
 • Дошка, на якій записані завдання, вірш, схема.
 • Макет «Tower of London» як зразок до домашнього завдання.
 • Фото відомих місць Лондона.

План уроку

1.)  Організаційний момент.

Привітання.

2.) Уведення в іншомовну атмосферу.

 1. Мовленнєва зарядка.
 2. Фонетична зарядка.
 3. Повідомлення теми та мети уроку.
 4. Перевірка домашнього завдання.

3.) Основна частина уроку.

 1. Повторення й практика у вживанні лексичного матеріалу.
 2. Повторення числівників.
 3. Фізкультурна хвилинка.
 4. Монологічне мовлення учнів.
 5. Тестові завдання.
 6. Робота над схемою.
 7. Подання нового лексичного матеріалу до діалогу.
 8. Подання діалогу для читання.
 9. Виконання закріплюючих вправ.

4.) Заключна частина уроку.

 1. Домашнє завдання.
 2. Підсумок уроку.

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

1.) Організаційний момент./ Greeting.

Привітання. Вірш «Good morning».

2.)  Уведення в іншомовну атмосферу.

 1. Мовленнєва зарядка./ Warming up.

( Повторення пір року й спеціальних запитань. )

Стук у двері – з’являється дівчинка Зима.

T: Oh!  Who are you?

W: My name is…

Children! Do you know about me?

T: Oh! Yes! Pupils, what season is it now? ( Показ малюнка ).

Р1. It is winter.

W: Yes. My name is Winter. What do you know about Winter?

P2: I know three months: December, January and February.

T: You are right. This present for you. ( Зима дарує сніжинки за відповіді учнів ).

What do you know about December? ( Вірші ).

P3: I like December very much!

It is the winter month.

I like December very much

Because much snow at all! ( Сніжинка ).

P4: January, hello!

June, July, goodbye!

Winter holidays, hi! ( Сніжинка ).

P5: February here,

February there,

February everywhere! ( Сніжинка ).

T: Tell me, please. What season is it? ( Фото пір року).

P6: It is spring .

P7: It is summer.

P8: It is autumn.

 1. Фонетична зарядка./ Pronunciation drill.

T: Look at the blackboard and listen rhyme. ( Учні прослуховують аудіо запис вірша ).

I watch the world around me.

I like to dream and feel…

I am a little part of it,

The world’s part you can see.

T: What about this rhyme?

P9: Про світ навколо нас.

T: Read. ( Читання вірша учнями ).

 1. Повідомлення теми та мети уроку./ Aim.

T:  Уявіть, що ви потрапили у велике європейське місто, назва якого вам ще не відома. Раптом, ви чуєте розмову людей, які говорять про нього як туристи.

T: Listen and tell me please this city. ( Учні слухають запис діалога й називають місто Лондон ).

P1: This city is London.

T: You are right. Today we’ll continue speaking about London and you’ll know more about  places of interest in it.

But first let’s check our homework.

 1. Перевірка домашнього завдання. /Checking homework.

T: Open your copy-books on page 39, ex.3. ( Читання ланцюжком ).

3.)  Основна частина уроку./ The main part.

 1. Повторення й практикування у вживанні лексичного матеріалу./Revision and practising vocabulary.

Вихід королеви та її завдання на дошці.

Queen: Hello, children!

T: Who are you?

Q: I’m the Queen.

T: Where you from?

Q: I’m from London. I live in Buckingham Palace.

And I have some task for you.

 1. Let’s play! Make the word. / Командна гра. Утворіть слово з двох частин.

1 команда: Tow.r             2 команда: The.tre                3 команда: Cin.ma

Br.dge                                                        Gall.ry                                        Circ.s

Stati.on                                                      Muse.um                                  Concert h.ll

 1. Tick the correct word. / Познач правильний переклад.

gallery                         museum                        palace

цирк                            кафе                              базар

галерея                       музей                           палац

 1. Tick the correct numbers. / Познач правильний числівник.

700                                          1000                                        5000000

five hundred                          two hundred                          ten million

seven hundred                       one thousand                        five million

 1. Фізкультурна хвилинка. / Physical exercises.

Hands up! Hands down!

Hands on hips! Sit down!

Stand up! To the sides!

Bend left! Bend right!

1, 2, 3 hop! 1, 2, 3 stop!

Stand still! Sit down!

 1. Монологічне мовлення. / Listening and speaking.

З’яляється хлопчик Поліцейський.

Policeman: Hello! I’m a policeman from London.

Do you know this city? ( Yes! )

Т: What do you know about London?

Монологічне мовлення учнів ( 6 учнів ) з фотокартками Лондона.

( “London”,p. 69 ) .

 1. Завдання від Поліцейського у вигляді гри «True or False».
 2. London is the capital of Britain. 5. In Regent’s Park there is the Zoo.
 3. About 8 million people live in London. 6. The oldest metro is in Shostka.
 4. Tower of London is a school.
 5. Big Ben is a clock.
 6. Робота над схемою у вигляді гри “ Match the part s and make the word.

T: Let’s play! Look at the blackboard.

 1. Подання нового лексичного матеріалу. / Presenting vocabulary.

T: Open your books  on page 73, ex.1.

Listen and read.

На дошці – переклад.

Командна гра « Make  the word-combinations and the sentences».

1 команда: to change                      2 команда: to pass                     3 команда: to    make

To…the colour                                    To…the place                               You can…your way to the

To…the clothes                                  To…into the room                       Zoo.

Let’s…our toys!                                  Don’t…that café!                         To…one’s way to

We…our way to the Regent’s

Park.

 1. Подання діалогу для читання. / Reading Ex.2, P. 73. Pair work.

Етап підготовки до читання.

T: Look at the pictures on pages 73-74.

Етап читання.

Учні читають за ролями.

Етап перевірки розуміння тексту.

З’являється дівчинка вчитель Мері Попінс з тестом.

Mary Poppins: Hello, children!

Good morning, colleague! I’m a teacher from London. My name is Mary Poppins and I have London Quiz for you.

 • Choose and complete.

T: Open your books at page 76.

 1. Виконання закріплюючих вправ. / Exercises.

А) Робота в зошиті. Ex.1, p.41( Познач правильні речення).

В) Робота в парах. Гра «Make the sentences».

Вчитель роздає картки з двома частинами речень на тему «Лондон», з яких необхідно скласти речення й зачитати їх.

С) Робота в парах. Складання учнями пазлів й зачитування назв– визначні місця Лондона.

4.)  Заключна частина уроку.

 1. Домашнє завдання. / Homework.

Ex.2, p. 41. Скласти речення за таблицею.

За бажанням – виготовити або намалювати визначне місце Лондона.

 1. Підсумок уроку. / Summarizing.

T: Do you like our lesson?

What do you like most of all?

 • Назвіть визначні місця Лондона, які ви запам’ятали.
 • Stand up, children! The lesson is over. Good-bye!

You may also like...